TIN MỚI

Cuộn sô cô la: Saigon ngon được bỏ qua

Hãy ghi nhớ các sự kiện của ít, chỉ cần nhìn thấy và nghe rao “cuộn kẹo ở đây!” các thanh niên trong nhà kinh nghiệm nịu nũng dụng, Hon với người đàn ông và phụ nữ để cầu xin cho số lượng hàng trăm kim loại…